เสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด

เสื้อโปโลคุณสมบัติจุดดีข้อผิดพลาดกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง

สรรพคุณข้อดีจุดด้อยพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง

ชนิดผ้า TK ข้อที่ 1

เสื้อที่ผลิตจากเนื้อผ้าประเภทนี้จะมีมูลค่าต่ำที่สุด

คุณสมบัติจุดดีจุดบกพร่องพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK อย่างที่ 2

มีความคงสภาวะอยู่ทรง

คุณลักษณะข้อดีข้อด้อยพร้อมทั้งลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK อันที่ 3

ไม่หดไม่ย้วย

คุณลักษณะจุดเด่นข้อด้อยพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK ข้อที่ 4

เนื้อผ้าจะมีความมัน

สรรพคุณจุดเด่นจุดบกพร่องพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK อย่างที่ 5

ใช้ไปนาน ๆ จะมีรูปพรรณสัณฐานเป็นขน

คุณลักษณะจุดดีข้อผิดพลาดพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK อย่างที่ 6

เนื้อผ้าจะถ่ายเทอากาศได้น้อยมาก

คุณลักษณะจุดเด่นข้อเสียหายและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK ข้อที่ 7

ถ้าหากใส่อยู่ในที่แสงแดดร้อน ๆ หรือว่าอากาศอบอ้าว จะรู้สึกไม่สบายตัว

คุณสมบัติจุดดีข้อเสียหายและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC อย่างที่ 1

มีความทนสูง

สรรพคุณข้อดีจุดอ่อนกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC อย่างที่ 2

คล่องต่อการรีดเรียบ

คุณสมบัติจุดเด่นข้อเสียพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ประการที่ 3

สวมที่สบาย

คุณสมบัติจุดดีจุดบกพร่องกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC ประการที่ 4

มีความคงรูป ไม่ยับง่าย

คุณลักษณะจุดดีข้อบกพร่องกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC อันที่ 5

เนื้อผ้ามีความเงางาม

สรรพคุณจุดดีข้อเสียหายพร้อมทั้งประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC อย่างที่ 6

การดูดซับเหงื่อดีพอใช้

สรรพคุณข้อดีจุดด้อยพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC อย่างที่ 7

ผ้ามีการย้อยบ้างเมื่อผ่านการทำความสะอาด

สรรพคุณจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด cotton100 ข้อที่ 1 ถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยม

คุณสมบัติจุดเด่นจุดอ่อนและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง cotton100 ข้อที่ 2 ซับน้ำเป็นเลิศ

คุณสมบัติจุดแข็งข้อด้อยและลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด cotton100 ข้อที่ 3 เนื้อผ้า นุ่มนวล เรียบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code


The Raghuvanshi Association was formed on 15th September 1986 as a Company Limited by Guarantee. It is registered as a Charitable Organisation with Registration No. 295630.

ADDITIONAL LINKS

FOLLOW US ON