ประตูม้วนซ่อมประตูม้วน

ประตูม้วนขนาดใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีกับข้อผิดพลาดของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนวงจรต่างๆ

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดเด่นพร้อมกับจุดด้อยของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆอันที่ 1 ใบระตูม้วนเลขหมาย 23 หนา 0.45 มม. ความหนักเบา/ตารางเมตร 7 กิโล

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดแข็งและข้อด้อยของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนวงจรต่างๆข้อที่ 2 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเบอร์ 22 หนา 0.65 ความหนักเบา/ตารางเมตร 9 กก.

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีพร้อมด้วยจุดอ่อนของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆอันที่ 3 ใบประตูม้วนประตูเหล็กนัมเบอร์ 20 หนา 0.75 น้ำหนัก/ตารางเมตร 11 กิโล

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดดีพร้อมกับข้อบกพร่องของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนวงจรต่างๆสิ่งที่ 4 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเลขหมาย 18 หนา 0.9 น้ำหนัก/ตารางเมตร 13 โล

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดเด่นพร้อมทั้งข้อด้อยของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆข้อที่ 5 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนหมายเลข 16 หนา 1.2 ความหนักเบา/ตารางเมตร 18 กก.

ประตูม้วนประตูเหล็กระบบไฟฟ้า

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดแข็งและสิ่งบกพร่องของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆอย่างที่ 1 สามารถติดตั้งง่าย

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กข้อดีกับข้อตำหนิของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆอย่างที่ 2 สามารถต่อพวงกับวัสดุเพิ่มเติมได้หลายตัว

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีพร้อมทั้งจุดอ่อนของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆอย่างที่ 3 มีโซ่ฉุกเฉินใช้งานในช่วงตอนไฟดับ ไม่ก็ เปิด-ปิด ประตูโดยใช้ชุดไฟเสริม

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กข้อดีพร้อมทั้งข้อด้อยของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆประการที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ อิเล็กโทรนิค จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอะไหล่มีวางขายเฉพาะบางบริษัทฯ

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กข้อดีพร้อมด้วยข้อด้อยของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบต่างๆสิ่งที่ 5 ในการเปิด-ปิด ทุกเวลาจำเป็นต้องระวังสิ่งสกัดกั้นของทางลงประตู

ประตูม้วนประตูเหล็กระบบรอกโซ่

ขนาดใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีพร้อมกับข้อตำหนิของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบต่างๆสิ่งที่ 1 ตั้งง่ายโดยไม่จำต้องเดินสายไฟ

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีพร้อมด้วยจุดบกพร่องของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆอันที่ 2 ผู้บริโภคสามารถดูสิ่งกีดขวางได้ตลอดเวลาในระหว่างประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเลื่อนลง

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดเด่นและจุดด้อยของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆอย่างที่ 3 ประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเมื่อใช้งานได้ในช่วง2-5 จำต้องมีการตั้งสปริงใหม่

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนข้อดีพร้อมทั้งจุดด้อยของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆอย่างที่ 4 ประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเลื่อนขึ้น-ลงได้อืดกว่าวงจรอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code


The Raghuvanshi Association was formed on 15th September 1986 as a Company Limited by Guarantee. It is registered as a Charitable Organisation with Registration No. 295630.

ADDITIONAL LINKS

FOLLOW US ON