ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วน

ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วน

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กคอรันดัมไม่ก็กะรุน มีเครื่องประกอบด้านเคมีเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์(Al2O3) มีความแข็งแรง 9 ต่ำจากเพชร 1 ชั้น ค่า ถ.พ. 3.94-4.08 ค่าดรรชนีผกผัน 1.768-1.778 (o ) และ 1.760-1.769 (e ) ลักษณะที่มีสีแดงไปจวบจนถึงแดงพอประมาณ เรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม” ด้านลักษณะที่มีสีอื่นๆ เรียกว่า “แซปไฟร์” ทั้งหมด แซปไฟร์สีน้ำเงิน เรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กไพลิน” สีเหลืองได้ชื่อว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กบุษราคัม” สีเขียวเรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนเขียวส่อง” หรือว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนเขียวมรกต” ส่วนชนิดที่มีเนื้อทึบแต่งรูปหลังเบี้ยซึ่งมีสีเทาพร้อมด้วยเทาดำเป็นส่วนใหญ่กับมีรูปดาวเรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กสตาร์หรือไม่ก็ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนสาแหรก (star sapphire)” พบมากในจังหวัดจันทบุรี การกำเนิด ทับทิม-แซปไฟร์มีต้นตอจากหินภูเขาไฟลักษณะบะซอลต์ (basalt) โดยปกติจะพบซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กฝังอยู่ในหินบะซอลต์นั้นได้น้อยมาก โดยปกติจะเจอซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กตกสึกกร่อนอยู่กับที่ในดินบะซอลต์(residual basaltic soil) พร้อมกับประเภทย้ายที่จากที่มาได้ชื่อว่า “ชนิดลานแร่ (placer)” บริเวณที่พบเจอในประเทศ ทับทิมจะขุดเจอเยอะในเขตพื้นที่ขลุง จังหวัดจันทบุรี กับอำเภอภูสมิง พร้อมกับบ่อไร่ จังหวัดตราด แซปไฟร์เจอะเยอะมากในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ พร้อมทั้งพื้นที่ขลุง จังหวัดจันทบุรี บริเวณบ่อซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วน จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่เด่นชัยและวังชิ้น เมืองแพร่ อำเภอน้ำยืน เมืองอุบลราชธานี อำเภอกันทรลักษ์และขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่วิเชียรบุรี เมืองเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการกำเนิดและแหล่งซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนโดยรวม ผลิตผลรัตนชาติของชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นผลิตผลซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม-แซปไฟร์ซึ่งทำเงินให้แก่ประเทศชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท ประมาณร้อยละ 95 ของซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กดังกล่าวข้างต้นที่ขุดได้มาจากเมืองจันทบุรี ตราด กับกาญจนบุรี ด้านโกเมน เพทาย นิลตะโกพร้อมด้วยนิลเสี้ยน (ไพรอกซีน) เป็นแค่ผลิตผลซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนได้ จากการเกิดซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม-แซปไฟร์อย่างเดียว มีการนำมาแปลง ทำสิ่งประดับจำหน่ายเช่นกัน ทว่ามีราคาไม่สูงมากนักพร้อมทั้งค่อนข้างซื้อขายกันเฉพาะข้างในชาติบ้านเมือง การส่งออกมีน้อย จำนวนผลิตผลนับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2524 จวบจวน พ.ศ.2540 เมืองตราดผลิตได้ 1,130,904 กะรัต เมืองจันทบุรีมีผลผลิตในปี พุทธศักราช 2531 ถึง พุทธศักราช2537 รวม 1,962,815 กะรัต จังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตผลในปี พ.ศ.2531 ถึง พุทธศักราช2541 รวม 21,330,568 กะรัต เฉพาะในปี พ.ศ.2541 เมืองกาญจนบุรี มีผลิตผล 1,010,250 กะรัต พร้อมด้วยเป็นจังหวัดที่มีการกำเนิดซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนแซปไฟร์สูงที่สุดในประจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code


The Raghuvanshi Association was formed on 15th September 1986 as a Company Limited by Guarantee. It is registered as a Charitable Organisation with Registration No. 295630.

ADDITIONAL LINKS

FOLLOW US ON