ช่อดอกไม้

การทอเพื่อทำช่อดอกไม้

ช่อดอกไม้ชนิดการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้ แจกออกเป็นหมู่หลักๆได้เช่นนี้

ลักษณะการทอเกี่ยวกับจัดทำช่อดอกไม้ชนิดที่ 1 – ทอกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

ชนิดการทอสำหรับทำรับจัดดอกไม้รูปแบบที่ 2 – ทอผ้าปรกติ Weaving จำต้องมีการวางเส้นด้ายยืน หลังจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำช่อดอกไม้รับปริญญา

ชนิดการทอผ้าเพื่อผลิตดอกไม้วันเกิดรูปแบบย่อย

ประเภทการทอสำหรับผลิตดอกไม้วันเกิดรูปแบบที่ 1 single jersey – การถักดังนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือว่าในท้องตลาดเรียกว่าผ้า single

ชนิดการทอผ้าเพื่อผลิตช่อดอกไม้อย่างที่ 2 RIB – ถักจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะแบ่งในการทออีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ลักษณะของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะกับการทำ คอช่อดอกไม้รับปริญญา ไม่ก็เสื้อหญิงที่มีความอ่อนตัว

ชนิดการทอเพื่อที่จะทำช่อดอกไม้ลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำเด่นชัด

ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำดอกไม้วันเกิดลักษณะที่ 4 Interlock – ผ้าประเภทเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำเป็นต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างแน่ชัด

ชนิดการทอผ้าเพื่อที่จะทำช่อดอกไม้ลักษณะที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราด้ายถัก 2 ตัวขึ้นไปมาทอสลับที่ความถี่สูงๆ เช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ผิดจากการถักเต็มนัก

ประเภทการทอผ้าเพื่อที่จะจัดทำดอกไม้วันเกิดลักษณะที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 ประเภท

1. ใช้ Yarn dyed หรือด้ายหลอดย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายถักต่างประเภท

ชนิดการทอผ้าเพื่อทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 7 การถัก Body Size

หมายความว่าการถักกลมแบบหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีขนาด เท่าๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยปราศจากตะเข็บ เพราะผ้ายืดที่ออกมามีสัดส่วนเท่ากับตัวรับจัดดอกไม้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code


The Raghuvanshi Association was formed on 15th September 1986 as a Company Limited by Guarantee. It is registered as a Charitable Organisation with Registration No. 295630.

ADDITIONAL LINKS

FOLLOW US ON