ช่อดอกไม้รับปริญญา

การทอผ้าเพื่อทำช่อดอกไม้

ช่อดอกไม้ประเภทการทอเกี่ยวกับทำช่อดอกไม้รับปริญญา แยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

รูปแบบการถักทอเพื่อผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาอย่างที่ 1 – ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องทอผ้ากลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

ชนิดการถักทอเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้ลักษณะที่ 2 – ทอปกติ Weaving ต้องมีการวางเส้นด้ายยืน แล้วก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำรับจัดดอกไม้

ลักษณะการถักทอเพื่อผลิตรับจัดดอกไม้รูปแบบย่อย

ประเภทการทอผ้าสำหรับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดที่ 1 single jersey – การถักเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือไม่ก็ในตลาดเรียกว่าผ้า single

ประเภทการทอผ้าเพื่อผลิตช่อดอกไม้ประเภทที่ 2 RIB – ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีประเภทแยกย่อยในการถักอีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอรับจัดดอกไม้ ไม่ก็เสื้อสตรีที่มีความอ่อนตัว

ประเภทการทอเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจน

รูปแบบการถักทอเพื่อที่จะจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 4 Interlock – ผ้ารูปพรรณคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล ต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจน

รูปแบบการถักทอเกี่ยวกับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 5 การถักสลับ

การ นำเราด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาถักสลับที่ความถี่สูงๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลายที่ไม่ต่างจากการถักเต็มนัก

ชนิดการทอเพื่อทำดอกไม้วันเกิดชนิดที่ 6 การทอผ้า ผ้าริ้ว

ในการถักผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 ประเภท

1. ใช้ Yarn dyed หรือว่าด้ายหลอดย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายต่างชนิด

ประเภทการถักทอเกี่ยวกับผลิตรับจัดดอกไม้ลักษณะที่ 7 การทอผ้า Body Size

หมายถึงการทอผ้ากลมแบบหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีสัดส่วน เท่ากับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีสัดส่วนพอๆ กับตัวรับจัดดอกไม้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code


The Raghuvanshi Association was formed on 15th September 1986 as a Company Limited by Guarantee. It is registered as a Charitable Organisation with Registration No. 295630.

ADDITIONAL LINKS

FOLLOW US ON